Algemene voorwaarden verhuur

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN
Aankomst en vertrek
De zaterdag geldt als wisseldag, tenzij anders overeengekomen. De door u gehuurde woning is beschikbaar vanaf 16.00 uur op de dag dat de huurperiode ingaat en dient op de laatste dag van de huurperiode voor 10.00 uur te worden verlaten. Wij verzoeken u uw verwachte aankomsttijd bij de beheerder te melden (in principe tussen 16.00 en 18.00 uur)
Reservering en betaling
U kunt telefonisch, schriftelijk, of per E-mail reserveren. Direct na de reservering krijgt u in tweevoud een schriftelijke bevestiging toegestuurd. U dient een exemplaar per omgaande getekend te retourneren. Vervolgens moet de aanbetaling ad 50% per direct worden voldaan. De restantbetaling dient 8 weken voor het begin van de huurperiode te zijn voldaan.
Bij reservering binnen 8 weken voor de huurperiode dient de gehele huursom ineens voldaan te worden. Niet tijdige betaling heeft annulering van de overeenkomst tot gevolg.
Waarborgsom
Deze bedraagt € 250,– euro, bij aankomst te voldoen bij de beheerder. Voor villa’s met privé-zwembad bedraagt de waarborgsom € 400,– euro.
Aantal personen
Het maximaal aantal personen staat aangegeven bij de omschrijving van de woning.  Bij boeking dient u het aantal personen door te geven dat van de woning gebruik gaat maken. Bewoning door meer personen is ongeoorloofd en kan onmiddellijke verbreking van de huurovereenkomst tot gevolg hebben. Onder geen beding mag op het terrein een tent, caravan, vouwwagen of camper worden bijgeplaatst.
Internet
Indien het huis beschikt over een adsl-verbinding voor  internet:  wij maken er u op attent dat in Frankrijk forse straffen staan op het downloaden van muziek, films en games. Illegale download hiervan via onze internetverbinding is daarom verboden. Gebruikmaking van de internetverbinding houdt in dat u zich met deze voorwaarde akkoord verklaard. Bij overtreding van dit verbod is de huurder aansprakelijk voor de eventuele boete/strafvervolging die aan de verhuurder wordt opgelegd. De huurder is aansprakelijk voor de medegebruikers
Huisdieren
In verband met de hygiëne die we huurders willen waarborgen zijn huisdieren niet toegestaan.
Zwembad
Het gebruik van het zwembad ( zowel privé-zwembad als collectief zwembad) geschiedt geheel op risico van de huurder en diens gasten. Noch de eigenaar van de villa, noch de beheerder, noch de vereniging van eigenaren of het bestuur kunnen aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of ongeval
Linnengoed
Indien het huis voorzien is van linnengoed: Het gebruik van linnengoed is bij de huurprijs inbegrepen, doch linnengoed dient  schoon te worden achtergelaten.( dwz. gewassen, gedroogd, gestreken en teruggelegd ) U kunt dit evt. door de beheerder laten verzorgen. De kosten hiervan bedragen Euro  15,– per trommel van 5 kg.
Schoonmaak
Om huurders een standaardconditie van het huis te kunnen garanderen is eindschoonmaak verplicht gesteld. De prijs varieert van € 75,–. tot € 150,– en staat vermeld in uw reserveringsbevestiging.  Dit dient aan de beheerder ter plaatse te worden voldaan.
Annulering
Annuleringen dienen schriftelijk te worden bevestigd. De annuleringskosten bedragen tot 8 weken voor aanvang van de huurperiode 50% van de huursom. Van 8 tot 4 weken voor aanvang van de huurperiode 75%. Bij latere annulering is de gehele huursom verschuldigd.
Klachten
Voor klachten over schoonmaak of inventaris kunt u contact opnemen met de beheerder.Dringend verzoek om zo snel mogelijk na aankomst eventuele onregelmatigheden te melden. Meldingen later dan 24 uur worden als niet geldig beschouwd.  Voor overige klachten gelieve u met de eigenaar contact op te nemen. Het voortijdig verlaten van het vakantiehuis zonder voorafgaand overleg en wederzijdse toestemming ontslaat ons van iedere verplichting tot schadeloosstelling.
Aansprakelijkheid
Gedurende het verblijf is de huurder aansprakelijk voor schade die wordt toegebracht aan de woning, het zwembad, de inventaris en alle zaken die tot het gehuurde object behoren. Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade of ongemakken in welke vorm dan ook en door welke oorzaak dan ook ontstaan, voor huurders of anderen die zich in of bij het gehuurde object bevinden.